DigitaalikameraDSC-RX100M3

Suojaa

Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta. Suojatuissa kuvissa näkyy merkki .

  1. MENU(Toisto) → [Suojaa] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita kuvia:
Suojaa valitut kuvat tai peruuttaa niiden suojauksen.

(1) Valitse suojattava kuva ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä . Valintaruudussa näkyy -merkki. Jos haluat peruuttaa valinnan, paina uudelleen -merkin poistamiseksi.

(2) Jos haluat suojata muita kuvia, toista vaihe (1).

(3) MENU [OK] → Paina keskiössä .

Kaikki tässä kansiossa:
Suojaa kaikki valitun kansion kuvat.
Kaikki tällä pvm:llä:
Suojaa kaikki valitulla päivämääräalueella olevat kuvat.
Peru Kaikki tässä kans.:
Poistaa kaikkien valitun kansion kuvien suojauksen.
Peru Kaikki tällä pvm:llä:
Poistaa kaikkien valitulla päivämääräalueella olevien kuvien suojauksen.

Huomautus

  • Valittavissa olevat valikkokohteet vaihtelevat [Katselutila]-asetuksen mukaan.