DigitaalikameraDSC-RX100M3

Useiden valittujen kuvien poistaminen

Voit poistaa useita valittuja kuvia.

  1. MENU(Toisto) → [Poista] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita kuvia:
Poistaa valitut kuvat.

(1) Valitse poistettavat kuvat ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä . Valintaruudussa näkyy -merkki. Jos haluat peruuttaa valinnan, paina uudelleen -merkin poistamiseksi.

(2) Jos haluat poistaa muita kuvia, toista vaihe (1).

(3) MENU [OK] → Paina keskiössä .

Kaikki tässä kansiossa:
Poistaa kaikki valitun kansion kuvat.
Kaikki tällä pvm:llä:
Poistaa kaikki valitun päivämääräalueen kuvat.

Vihje

  • Poista kaikki kuvat, myös suojatut, suorittamalla [Alusta]-toiminto.

Huomautus

  • Valittavissa olevat valikkokohteet vaihtelevat [Katselutila]-asetuksen mukaan.