DigitaalikameraDSC-RX100M3

”Quick Navi” -näytön käyttäminen

Voit muuttaa asetuksia suoraan käyttämällä Quick Navi -näyttöä etsintä käytettäessä.

  1. Painele DISP (Näytön asetus) -painiketta kiekkopainikkeessa, kunnes näytön asetuksena on [Etsin].
  2. Siirry Quick Navi -näyttöön painamalla Fn (Toiminto) -painiketta.

  3. Valitse haluamasi toiminto painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta.
  4. Valitse haluamasi asetus kiertämällä kiekkopainiketta.

Asetusten tekeminen erillisessä näytössä

  • Valitse haluamasi toiminto vaiheessa 3 ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä . Toiminnon erillinen asetusnäyttö tulee esiin. Tee asetukset noudattamalla toiminto-opasta (A).