DigitaalikameraDSC-RX100M3

Ohjelmoitava

Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti.

Voit asettaa kuvaustoimintoja, kuten [ISO].
  1. Aseta tilapyörä asentoon P (Ohjelmoitava).
  2. Aseta kuvaustoiminnot haluamiesi asetusten mukaisesti.
  3. Säädä tarkennusta ja ota kuva.

Ohjelman vaihto

Voit muuttaa valotusajan ja aukon (F-arvon) yhdistelmää kiertämällä kiekkopainiketta muuttamatta tuotteen asettamaa asianmukaista valotusta. Tämä toiminto on käytettävissä, kun ei käytetä salamaa.

  • Näytön merkki ”P” vaihtuu merkiksi ”P*”, kun kiekkopainiketta kierretään.
  • Voit peruuttaa ohjelman vaihdon valitsemalla kuvaustilaksi muun kuin [Ohjelmoitava] tai sammuttamalla kameran.

Huomautus

  • Ympäristön kirkkauden mukaan ohjelman vaihtoa ei välttämättä käytetä.
  • Peruuta tekemäsi asetus valitsemalla muu kuin P-kuvaustila tai sammuttamalla virta.
  • Kun kirkkaus muuttuu, aukko (F-arvo) ja valotusaika muuttuvat myös säilyttäen vaihdon määrän.