DigitaalikameraDSC-RX100M3

Äänimerkit

Valitsee, kuuluuko tuotteesta ääni.

  1. MENU (Asetus) → [Äänimerkit] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Ääniä tuotetaan esimerkiksi silloin, kun tarkennetaan painamalla suljinpainike puoliväliin.

Suljin:
Vain sulkimen ääni tuotetaan.

Ei käytössä:
Ääniä ei tuoteta.