DigitaalikameraDSC-RX100M3

Valkoisen perusvärin kaappaaminen [Oma asetus] -tilassa

Tilanteessa, jossa vallitseva valo koostuu erityyppisistä valonlähteistä, on suositeltavaa käyttää mukautettua valkotasapainoa valkoisuuden toistamiseksi tarkasti.

  1. MENU (Kamera- asetukset) → [Valkotasapaino] [Oma asetus].
  2. Pidä tuotetta siten, että valkoinen alue peittää keskellä olevan AF-alueen kokonaan ja paina sitten kiekkopainikkeen keskellä.
    Kalibroidut arvot (värilämpötila ja värisuodatin) näytetään.
  3. Valitse rekisteröintinumero käyttämällä oikeaa/vasenta painiketta.
    Näyttö palaa tallennustietonäyttöön ja säilyttää tallennetun mukautetun valkotasapainoasetuksen.

Huomautus

  • Ilmoitus [Räätälöidyn valkotasapainon virhe] osoittaa, että arvo on odotettua aluetta korkeampi, kun käytetään salamaa kohteeseen, jonka värit ovat liian kirkkaat ruudussa. Jos rekisteröit tämän arvon, -ilmaisin muuttuu keltaiseksi tallennustietojen näytössä. Voit ottaa nyt kuvia, mutta on suositeltavaa asettaa valkotasapaino uudelleen, jotta valkotasapainon arvo olisi tarkempi.