DigitaalikameraDSC-RX100M3

Etsimen säätäminen (diopterin säätö)

Säädä diopteriasteikkoa näkökykysi mukaan, kunnes näyttö näkyy selvästi etsimessä.

  1. Nosta etsin ylös liu’uttamalla etsimen ponnautuskytkin (A) alas.

    • Jos etsimen ponnautuskytkintä liu’utetaan, kun kamera on sammutettu, kamera käynnistyy.
    • Jos etsin painetaan alas, kamera sammuu.
  2. Tartu okulaarin (B) kumpaankin sivuun ja vedä sitä monitorin puolelle, kunnes se napsahtaa.

  3. Liu’uta diopterin säätövipua.

Vihje

Etsimen säilyttäminen

Tartu okulaarin kumpaankin sivuun ja paina sitä etsimeen, kunnes se napsahtaa. Paina sitten etsin alas.

Huomautus

  • Älä paina etsintä alas, kun sitä nostetaan.
  • Varmista, että okulaari on laitettu etsinyksikön sisään, ennen kuin yrität painaa etsintä alas. Jos sitä ei ole tehty ja etsintä yritetään pakottaa alas, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
  • Älä kanna kameraa etsimestä.