DigitaalikameraDSC-RX100M3

Salaman käyttäminen

Käytä hämärässä ympäristössä salamaa kohteen valaisemiseksi kuvattaessa ja kameran tärinän estämiseksi. Aurinkoon päin kuvattaessa valaise vastavalossa olevaa kohdetta käyttämällä salamaa.

  1. Ponnauta salama esiin painamalla (Salaman ponnautus) -liukukytkintä.

  2. Paina suljinpainike pohjaan.

Kun salamaa ei käytetä

Kun salamaa ei käytetä, paina se takaisin kameran runkoon.

Huomautus

  • Jos salama laukaistaan ennen kuin salamayksikkö on noussut täysin ylös, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
  • Salamaa ei voi käyttää videoita tallennettaessa.
  • Salaman latauksen aikana vilkkuu. Salamakuvake syttyy, kun lataus on valmis.
  • Jos kuvataan salamaa käyttäen ja zoom on W-asennossa, objektiivin varjo voi näkyä näytössä kuvausolosuhteiden mukaan. Jos näin tapahtuu, kuvaa poispäin kohteesta tai aseta zoom T-asentoon ja ota uudelleen kuva salamaa käyttäen.
  • Jos näyttöä kallistetaan ylöspäin yli 90 astetta, (Salaman ponnautus) -kytkimen käyttö vaikeutuu. Nosta salamayksikkö ylös ennen näytön kulman säätämistä.
  • Kun salamaa käytetään omakuvien ottamiseen, varo katsomasta suoraan valoon, koska salama välähtää lähietäisyydellä.