DigitaalikameraDSC-RX100M3

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun kameraan kytketään virta ensimmäisen kerran tai kun toiminnot on alustettu, päivämäärän ja kellonajan asetusnäyttö tulee esiin.

 1. Käynnistä kamera asettamalla virtakytkin ON-asentoon.
  Päivämäärän ja kellonajan asetusnäyttö tulee näkyviin.
 2. Tarkista, että näytössä on valittu [Syötä], ja paina sitten kiekkopainikkeessa .
 3. Valitse haluttu maantieteellinen sijainti ja paina sitten .
 4. Valitse asetuskohde painamalla kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta tai kääntämällä kiekkopainiketta ja paina sitten keskiössä .
 5. Aseta [Kesäaika] tai [Kesäaika:], [Päivämäärä/aika], ja [Pvm-muoto:] käyttämällä ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta ja paina sitten keskiössä .
  • Keskiyö on 12:00 AM ja keskipäivä 12:00 PM.
 6. Aseta muut kohteet toistamalla vaiheita 4–5, valitse [Syötä] ja paina keskiössä .
  • Voit peruuttaa päivämäärän ja kellonajan asetustoimenpiteen painamalla MENU-painiketta.

Huomautus

 • Jos päivämäärän ja kellonajan asetus keskeytetään, niiden asetusnäyttö tulee esiin aina, kun kamera käynnistetään.