DigitaalikameraDSC-RX100M3

Akun asettaminen kameraan

Miten akku asetetaan kameraan

  1. Avaa akun kansi liu’uttamalla avausvipua.

  2. Aseta akku samalla, kun painat lukitusvipua (A) akun kärjellä, kunnes akku lukittuu paikalleen.

  3. Sulje kansi.