DigitaalikameraDSC-RX100M3

Kiekon lukitus

Voit määrittää, lukitaanko kiekkopainike, pitämällä Fn (Toiminto) -painike, painettuna.

  1. MENU (Omat asetukset) → [Kiekon lukitus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Lukitse:
Lukitsee kiekkopainikkeen.
Avaa (oletusasetus):
Ei lukitse kiekkopainiketta, vaikka Fn (Toiminto) -painike pidettäisiin painettuna.

Vihje

  • Voit vapauttaa [Kiekon lukitus] -toiminnon pitämällä Fn (Toiminto) -painikkeen painettuna.