Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Bilden är suddig i sökaren.

  • Ställ in dioptriskalan på rätt sätt med hjälp av dioptrijusteringsratten.