Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Ändring av vad som visas på skärmen (under uppspelning)

Används för att ändra vilken information som ska visas på skärmen.

 1. Tryck på DISP (visningssätt)-knappen.
  • Visningssättet på skärmen ändras i ordningen ” Visa all infoHistogramVisa ingen info. Visa all info” varje gång man trycker på DISP-knappen.
  • DISP (visningssätt)-inställningarna gäller även för snabbgranskning.

OBS!

 • Histogrammet visas inte i följande fall:
  • Under filmuppspelning
  • Under framrullning av panoramabilder
  • Under bildspel
  • Under mappvisning (MP4)
  • Under AVCHD-visning
  • Under XAVC S HD-visning