Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Det går inte att hitta den trådlösa åtkomstpunkten som du vill ansluta till.

  • Det kan hända att trådlösa åtkomstpunkter inte visas på produkten beroende på signalförhållandena. Placera produkten närmare den trådlösa åtkomstpunkten.
  • Det kan hända att trådlösa åtkomstpunkter inte visas på produkten beroende på åtkomstpunktens inställningar. Se handledningen till den trådlösa åtkomstpunkten.