Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Tagningsskärmen för [Inbyggd Smart-fjärr] visas inte på ett smidigt sätt./Anslutningen mellan den här produkten och smartphonen avbryts.

  • Det kan hända att datakommunikationen mellan den här produkten och smartphonen misslyckas på grund av signalförhållandena. Placera den här produkten närmare smartphonen.