Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

[Inbyggd Smart-fjärr] eller [Skicka t. Smartph.] avbryts mitt i.

  • När batteriströmmen är för svag kan det hända att [Inbyggd Smart-fjärr] eller [Skicka t. Smartph.] avbryts mitt i. Ladda upp batteripaketet och försök igen.