Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Det går inte att skicka filmer till en smartphone.

  • Det går inte att skicka XAVC S-filmer till en smartphone.
  • Det går inte att skicka AVCHD-filmer till en smartphone. Ställ in [Filformat][MP4] innan du börjar spela in filmer.