Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

[Skicka till dator] avbryts mitt i.

  • När batteriströmmen är för svag kan det hända att [Skicka till dator] avbryts mitt i. Ladda upp batteripaketet och försök igen.