Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Produkten fungerar inte som den ska.

  • Stäng av produkten. Ta ut batteripaketet och sätt i det igen. Om produkten är varm, så ta ut batteripaketet och låt det svalna innan du provar denna motåtgärd.
  • Om nätadaptern AC-UD10/AC-UD11(säljs separat) används så koppla loss nätkabeln. Sätt i nätsladden och slå på produkten igen. Om samma fel inträffar ofta, eller om produkten fortfarande inte fungerar trots att du provat dessa motåtgärder, så kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.