Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Bilderna blir avskurna i kanterna när de skrivs ut.

  • Beroende på skrivaren kan det hända att bilden blir avskuren i höger och vänster kant, och överkanten och underkanten. I synnerhet när man skriver ut bilder som är tagna med punkten [Aspekt] inställd på [16:9] finns det risk att bilden blir avskuren i höger och vänster kant.
  • Om du skriver ut bilderna på din egen skrivare, så stäng av dess beskärnings- och utfällningsfunktioner. Kontakta skrivarens tillverkare angående huruvida skrivaren har sådana funktioner eller ej.
  • Om du får bilderna utskrivna i en affär, så fråga i affären om de kan skriva ut bilderna utan att de blir avskurna i kanterna.