Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

”--E-” visas på skärmen.

  • Ta ut minneskortet och sätt i det igen. Om problemet inte försvinner trots att du utfört den proceduren så formatera om minneskortet.