Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Bildskärmen blir mörk efter en kort stund.

  • Om man inte gör något med produkten på en viss tid, stängs produkten automatiskt av. Produkten slås på igen när man trycker på strömbrytaren.