Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Rekommenderad datormiljö

Se följande webbsida för närmare detaljer om rekommenderade datormiljöer för nedladdning av applikationer och tillägg av olika funktioner för den här produkten: Webbsidan för
”PlayMemories Camera Apps” (http://www.sony.net/pmca/)