Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

För att öppna ett servicekonto

Du kan öppna ett kundkonto, som behövs för att kunna ladda ner applikationer.

  1. Gå till applikationsnedladdningssidan på Internet.
  2. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett kundkonto.
    • Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ner önskad applikation till produkten.