Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Formatera

Används för att formatera (initialisera) minneskortet. När du använder ett minneskort för allra första gången i den här produkten rekommenderar vi att du formaterar om minneskortet i produkten för att det sedan ska fungera på ett stabilt sätt. Observera att alla data på minneskortet raderas för gott när man formaterar det, och går inte att återställa. Spara därför först eventuella värdefulla data på en dator eller liknande.

  1. MENU(Installation) → [Formatera].

OBS!

  • Vid formatering raderas alla data, även inklusive skyddade bilder.