Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Uppladdning av batteripaketet

  • Den medföljande nätadaptern är enbart avsedd att användas tillsammans med denna produkt. Anslut den inte till några andra elektroniska apparater. Det kan leda till fel på dem.
  • Var noga med att använda en äkta Sony-nätadapter.
  • Om produktens laddningslampa börjar blinka under uppladdningen, så ta ut batteripaketet som höll på att laddas upp och sätt sedan i samma batteripaket ordentligt igen i produkten. Om laddningslampan börjar blinka igen kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att ett batteripaket av annat än angiven sort är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av rätt typ.
    Om batteripaketet är av rätt sort, så ta ut det och prova att sätta i ett nytt eller ett annat batteripaket för att se om det nyisatta batteripaketet laddas upp som det ska. Om det nyisatta batteripaketet laddas upp som det ska, är det förmodligen fel på den första batteripaketet.
  • Om laddningslampan börjar blinka trots att nätadaptern är ansluten både till produkten och till vägguttaget, betyder det att uppladdningen har avbrutits tillfälligt och är i standbyläge. Uppladdningen avbryts automatiskt och går över i vänteläge när temperaturen är utanför det rekommenderade användningsområdet. När temperaturen kommer tillbaka inom det lämpliga området återupptas uppladdningen och laddningslampan tänds igen. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10°C och 30°C.