Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Angående det inbyggda återuppladdningsbara batteriet

Denna kamera har ett inbyggt återuppladdningsbart batteri för att hålla kvar datumet, klockan och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är påslagen eller ej, och oavsett om batteripaketet är uppladdat eller urladdat. Det återuppladdningsbara batteriet laddas upp hela tiden så länge man använder produkten. Om produkten används bara korta stunder i taget laddas dock batteriet gradvis ur. Om produkten inte används alls på ungefär 1 månad(er) blir det helt urladdat. Glöm i så fall inte att ladda upp detta återuppladdningsbara batteri igen innan du använder produkten. Även om det återuppladdningsbara batteriet inte är uppladdat går det fortfarande att använda produkten, så länge man inte behöver lagra datumet och tidpunkten.

Uppladdningsmetod för det inbyggda återuppladdningsbara batteriet

Sätt i ett uppladdat batteripaket i produkten, eller anslut produkten till ett vägguttag med hjälp av den medföljande nätadaptern, och låt sedan produkten ligga avstängd i minst ett dygn.