Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Att observera angående batteripaketet

Uppladdning av batteripaketet

 • Ladda upp batteripaketet (medföljer) innan du använder produkten för allra första gången.
 • Ett uppladdat batteripaket laddas gradvis ur även om det inte används. Ladda därför upp batteripaketet varje gång innan det ska användas, så att du inte missar några chanser att ta bilder.
 • Batteripaketet går att ladda upp även när det inte är helt urladdat. Det går att använda delvis uppladdade batteripaket.
 • Om laddningslampan börjar blinka trots att batteripaketet inte är fullt uppladdat, så ta ut batteripaketet eller koppla loss USB-kabeln från kameran och sätt sedan i batteripaketet respektive kontakten igen för att fortsätta med uppladdningen.
 • Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 30 °C. Det kan hända att batteripaketet inte går att ladda upp ordentligt vid temperaturer utanför detta område.
 • Om man ansluter denna produkt till en bärbar dator som inte är ansluten till någon annan strömkälla, kan batteriet i datorn laddas ur. Undvik att ladda upp den här produkten med hjälp av en bärbar dator under alltför lång tid.
 • Undvik att slå på, stänga av eller starta om datorn, eller väcka den från viloläge, medan den här produkten är ansluten till datorn via USB-kabeln. Det kan leda till fel på produkten. Koppla bort produkten från datorn innan du utför någon av ovanstående manövrer.
 • Vi kan inte garantera att det går att ladda upp batteripaket med hjälp av en hembyggd eller ombyggd dator.

Uppladdningstid (full uppladdning)

Uppladdningstiden är ungefär 230 minuter när den medföljande nätadaptern används Ovanstående uppladdningstid gäller vid uppladdning av ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller andra omständigheter.

För att använda batteripaketet på ett effektivt sätt

 • Batteripaketets prestanda försämras under kalla förhållanden. Detta innebär att batteripaketet inte går att använda lika länge på kalla ställen. För att batteripaketet ska vara så länge som möjligt rekommenderar vi att du stoppar det i en ficka nära kroppen för att hålla det varmt, och väntar med att sätta i det i produkten tills precis innan du tänker börja ta bilder. Om du har metallföremål som t.ex. nycklar i fickan, så var försiktig så att det inte uppstår kortslutning.
 • Batteripaketet tar snabbt slut om man använder blixten eller funktionen för kontinuerlig tagning ofta, slår på och stänger av kameran ofta, eller skruvar upp bildskärmens ljusstyrka väldigt högt.
 • Vi rekommenderar att du tar med dig extra batteripaket i reserv och att du tar några provbilder innan du börjar ta de riktiga bilderna.
 • Undvik att utsätta batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt.
 • Undvik att lägga batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i bilen eller rakt i solen.
 • Om batterikontakterna är smutsiga kan det hända att det inte går att slå på produkten eller att batteripaketet inte går att ladda upp ordentligt. Rengör i så fall batteripaketet genom att torka bort allt damm med en mjuk duk eller en bomullstuss.

Indikatorn för återstående batteriladdning

 • Indikatorn för återstående batteriladdning visas på skärmen.

   

  A: Hög batterinivå

  B: Batteriet slut

 • Det tar ungefär en minut innan indikatorn för återstående batteriladdning visar rätt.
 • Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga användnings- eller miljöförhållanden.
 • Om man inte gör någonting med produkten på en viss tid medan den är påslagen, stängs produkten automatiskt av (automatisk avstängningsfunktion).
 • Om indikatorn för återstående batteriladdning inte tänds på skärmen, så tryck på DISP (visningssätt)-knappen så att den tänds.

Förvaring av batteripaketet

 • För att batteripaketet ska fortsätta att fungera ordentligt även när det ligger förvarat under lång tid, bör man ta fram det åtminstone en gång om året och ladda upp det, och sedan ladda ur det helt i produkten innan man stoppar undan det igen. Ta ut batteripaketet ur kameran och förvara det svalt och torrt.
 • För att använda upp batteriströmmen kan man låta produkten ligga inställd på bildspelsuppspelning ända tills den stängs av.
 • Stoppa batteripaketet i en plastpåse när du bär omkring det eller när det ska förvaras för att undvika att det kommer i kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till fläckar på kontakterna, kortslutning, m.m.

Angående batteripaketets bruksliv

 • Batteripaketets bruksliv är begränsat. När samma batteripaket används många gånger, eller när samma batteripaket används under lång tid, sjunker gradvis batterikapaciteten. Om batteripaketets användningstid har blivit väldigt kort är det förmodligen dags att byta ut det mot ett nytt.
 • Batteripakets bruksliv varierar med hur det förvaras, och med användningsförhållandena och användningsmiljön.