Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Återställ bilddatabas

Om bildfiler har bearbetats på en dator kan det uppstå problem med bilddatabasfilen. I så fall går det inte att spela upp bilderna på minneskortet i den här produkten. Om detta problem skulle inträffa, så reparera filen med hjälp av kommandot [Återställ bilddatabas].

  1. MENU (Installation) → [Återställ bilddatabas] [Enter].

OBS!

  • Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket. Om batteriströmmen är för svag under reparationen kan data bli skadade.