Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Datum/klockinst

Används för att ställa in datumet och klockan på nytt.

  1. MENU(Installation) → [Datum/klockinst] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Sommartid:
Används för att slå [På]/[Av] sommartidsvisning.

Datum/Tid:
Används för att ställa in datumet och klockan.

Datumformat:
Används för att välja visningsformat för datumet och klockan.