Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

USB-anslutning

Välj lämplig USB-anslutningsmetod i förhållande till den dator eller andra USB-enhet som ska anslutas till den här produkten.

  1. MENU(Installation) → [USB-anslutning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Används för att automatiskt upprätta en Mass Storage- eller MTP-anslutning beroende på den dator eller andra USB-enhet som ska anslutas. Windows 7- och Windows 8-datorer ansluts med MTP, och deras speciella funktioner är redo att använda.

Massminne:
Används för att upprätta en Mass Storage-anslutning mellan den här produkten och en dator eller annan USB-enhet.

MTP:
Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan den här produkten och en dator eller annan USB-enhet. Windows 7- och Windows 8-datorer ansluts med MTP, och deras speciella funktioner är redo att använda.

OBS!

  • Det kan ta en liten stund att upprätta anslutningen mellan den här produkten och datorn när punkten [USB-anslutning] är inställd på [Auto].
  • Om Device Stage* inte tänds i Windows 7 eller Windows 8, så ställ in punkten [USB-anslutning][Auto].

* Device Stage är en menyskärm som används för att hantera anslutna enheter som t.ex. en kamera (Detta är en funktion i Windows 7 och Windows 8).