Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Uppspelning av bilder på en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV

Genom att ansluta den här produkten till en TV med stöd för ”BRAVIA” Sync via en HDMI-kabel (säljs separat) går det att styra den här produktens uppspelningsfunktioner med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

  1. Stäng av både den här produkten och TV:n.
  2. Koppla ihop HDMI-mikrouttaget på produkten med HDMI-uttaget på TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

  3. Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.
  4. Slå på den här produkten.
  5. MENU(Installation) → [HDMI-inställningar] → [KONTR. FÖR HDMI] → [].
  6. Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj önskat läge.

OBS!

  • Om produkten inte är i uppspelningsläge så tryck på (uppspelning)-knappen.
  • SYNC MENU-manövrer fungerar bara på TV-apparater med stöd för ”BRAVIA” Sync. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.
  • Om produkten reagerar på något konstigt sätt när den är ansluten till en TV av något annat fabrikat via HDMI och du använder TV:ns fjärrkontroll, så välj MENU(Installation) → [HDMI-inställningar][KONTR. FÖR HDMI][Av].