Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Indikatorn för återstående batteriström visar fel nivå.

  • Detta fenomen kan inträffa när produkten används på ett väldigt varmt eller kallt ställe.
  • Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. Om användningstiden per uppladdning minskat kraftigt är det förmodligen dags att byta ut batteripaketet mot ett nytt.