Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Strömmen stängs plötsligt av.

  • Beroende på produktens och batteripaketets temperatur kan det hända att produkten stängs av automatiskt för att skydda produkten. I så fall tänds det ett meddelande på produktens skärm innan produkten stängs av.
  • Om man inte gör någonting med produkten på en viss tid, stängs den automatiskt av för att förhindra slöseri med batteriströmmen. Slå på produkten igen.