Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Felsökning

Om det skulle uppstå något problem med produkten, så prova följande motåtgärder.

  1. Kontrollera punkterna under ”Felsökning”, och kontrollera sedan själva produkten.
    Om ett meddelande i stil med ”C/E:□□:□□” tänds på skärmen, så se avsnittet om självdiagnosvisning.
  2. Ta ut batteripaketet, vänta i ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen, och slå sedan på produkten.
  3. Initialisera inställningarna.
  4. Kontakta affären där du köpte produkten eller närmaste auktoriserade serviceverkstad. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor finns på vår kundtjänsts webbsida.
    http://www.sony.net/