Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Det går inte att sätta i batteripaketet i produkten.

  • Kontrollera att batteripaketet är vänt på rätt håll, och skjut sedan in det tills batterispärren låses.
  • Kontrollera att batteripaketet är NP-BX1.