Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Uppspelning av panoramabilder

Denna produkt rullar automatiskt fram panoramabilder från den ena änden till den andra.

  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
  2. Välj den panoramabild som ska spelas upp med hjälp av styrratten.
  3. Tryck på i mitten för att spela upp bilden.

    • För att pausa uppspelningen trycker man på i mitten igen.
    • För att återgå till att visa hela bilden trycker man på MENU-knappen.

OBS!

  • Det kan hända att panoramabilder som är tagna med andra produkter inte visas i sin rätta storlek eller inte rullas fram på rätt sätt.