Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Visningssätt

Används för att ställa in visningssättet (bildvisningssättet).

  1. MENU (Uppspelning) → [Visningssätt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Datumvisning:
Bilderna visas datumvis.

Mappvisn. (Stillbilder):
Endast stillbilder visas.

Mappvisning (MP4):
Endast filmer i MP4-format visas.

AVCHD-visning:
Endast filmer i AVCHD-format visas.

XAVC S HD-visning:
Endast filmer i XAVC S HD-format visas.