Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Tagningsdatumet och klockslaget visas inte på skärmen.

  • Datumet och klockslaget visas inte under tagning. De visas bara under uppspelning.