Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Bildspel

Används för att automatiskt spela upp bilder i en oavbruten följd.

  1. MENU(Uppspelning) → [Bildspel] → önskad inställning.
  2. Välj [Enter].

Menypunktsdetaljer

Upprepa:
Välj antingen [På] för att spela upp bilderna i en oändlig loop, eller [Av] för att avsluta bildspelet när alla bilderna har visats en gång.

Intervall:
Ställ in visningsintervallet för bilderna på [1 s], [3 s] , [5 s], [10 s] eller [30 s].

För att avbryta bildspelet mitt i

Tryck på MENU-knappen för att avsluta bildspelet. Det går inte att pausa bildspel.

Tips

  • Det går bara att starta bildspel när punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning] eller [Mappvisn. (Stillbilder)].