Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Rotera

Används för att vrida runt lagrade stillbilder moturs.

  1. MENU (Uppspelning) → [Rotera].
  2. Tryck på i mitten på styrratten.
    Bilden vrids moturs. Bilden vrids när man trycker på i mitten. När man väl har roterat en bild förblir den roterad även efter det att produkten stängs av.

OBS!

  • Det går inte att vrida runt filmer.
  • Det kan hända att det inte går att vrida runt bilder som är tagna med andra produkter.
  • När bilder som har roterats spelas upp på en dator kan det hända att de visas i sin ursprungliga riktning beroende på vilken mjukvara som används.