Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Skydda

Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag. Märket visas för skyddade bilder.

  1. MENU(Uppspelning) → [Skydda] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:
Används för att skydda eller ta bort skyddet för flera bilder på en gång.

(1) Välj den bild som ska skyddas, och tryck sedan på i mitten på styrratten. Ett -märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilder trycker man en gång till på så att -märket släcks.

(2) Om du vill skydda ytterligare bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU [OK] → Tryck på i mitten.

Alla i denna mapp:
Används för att skydda alla bilder i vald mapp.
Alla med detta dat.:
Används för att skydda alla bilder inom valt datumområde.
Avbr. alla i denna mapp:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder i vald mapp.
Avbr. alla med detta dat.:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder inom valt datumområde.

OBS!

  • Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen.