Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Färgerna i bilden är fel.

  • Justera [Vitbalans]-inställningen.
  • En [Bildeffekt] är inställd. Ställ in punkten [Bildeffekt][Av].
  • Utför kommandot [Återställ inställning] för att återställa inställningarna till standardinställningarna.