Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Att observera när blixten används

Observera följande punkter när blixten används.

  • Det går inte att använda blixten när man filmar.
  • Medan blixten håller på att laddas upp blinkar indikatorn . När blixten är färdiguppladdad tänds indikatorn helt.