Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Bilderna går inte att spela upp.

  • Kontrollera att minneskortet är inskjutet så långt det går i produkten.
  • Mappnamnet/filnamnet har ändrats på en dator.
  • Om en bildfil har bearbetats på en dator eller om bildfilen är lagrad med hjälp av någon annan modell än den här produkten, kan vi inte garantera att den går att spela upp på den här produkten.
  • Produkten är i USB-läge. Koppla bort produkten från datorn.
  • Använd PlayMemories Home för att spela upp bilder som är lagrade i datorn på den här produkten.