Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

iPanorering (Ansikts/rörelseavkänning)

Används för att skapa en enda panoramabild genom att sammanställa en serie bilder som tas medan man panorerar med kameran.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på (iPanorering).
 2. Rikta kameran mot motivet.
 3. Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och rikta kameran mot den ena änden av den önskade panoramakompositionen.


  (A) Denna del kommer inte med i bilden.

 4. Tryck ner avtryckaren helt.
 5. Panorera med kameran till slutet av riktmärket i den riktning som visas på skärmen.


  (B) Riktmärke

OBS!

 • Om man inte hinner panorera över hela bildvinkeln för panoramabilden inom den inställda tiden uppstår det ett grått område i kompositbilden. Om det skulle inträffa, så svep fortare med produkten för att fånga hela panoramabilden.
 • När [Brett] är valt för punkten [Panorama: Storlek], kan det hända att det inte går att fånga hela bildvinkeln för panoramabilden inom den inställda tiden. Prova i så fall att ändra inställningen för [Panorama: Storlek] till [Standard] och ta om bilden.
 • Eftersom flera olika bilder fogas samman kan det hända att delen runt fogen inte blir smidigt lagrad i somliga fall.
 • För mörka scener kan det hända att bilden blir suddig.
 • Om det förekommer ljuskällor som flimrande lysrör i bilden, kan det hända att ljusstyrkan och färgerna i den sammansatta bilden inte blir konstanta.
 • Följande sorters motiv lämpar sig inte för tagning i panoreringsläget:
  • Motiv som rör sig.
  • Motiv som är alltför nära produkten.
  • Motiv som innehåller vidsträckta, likartade mönster som himlen, en sandstrand eller en gräsmatta.
  • Motiv som ändrar sig hela tiden, som vågor eller vattenfall.
  • Motiv vars ljusstyrka är väldigt annorlunda än omgivningen, t.ex. solen eller en glödlampa.
 • Det kan hända att en panoramabildstagning avbryts i följande fall:
  • Om man panorerar för fort eller för långsamt med kameran.
  • Om motivet är alltför suddigt.

Tips

 • Det går att vrida på styrratten på tagningsskärmen för att välja tagningsriktning.