Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Uppspelning på en HD-TV

För att kunna spela upp bilder som är lagrade i den här produkten på en TV-skärm krävs en HD-TV som är försedd med ett HDMI-uttag samt en HDMI-kabel (säljs separat).

 1. Stäng av både den här produkten och TV:n.
 2. Koppla ihop HDMI-mikrouttaget på den här produkten med HDMI-uttaget på TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

 3. Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.
 4. Slå på den här produkten.
  Bilder som är tagna med den här produkten visas på TV-skärmen.

Tips

 • Den här produkten är kompatibel med PhotoTV HD-standarden. När man ansluter Sonys PhotoTV HD-kompatibla apparater via en HDMI-kabel (säljs separat) ställs TV:n in på en lämplig bildkvalitet för uppspelning av stillbilder, och du kan uppleva dina foton på ett helt nytt sätt i med häpnadsväckande hög kvalitet.
 • Det går att ansluta den här produkten till apparater som är kompatibla med Sony PhotoTV HD och är försedda med ett USB-uttag med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln.
 • PhotoTV HD möjliggör fotografiska uttryck med fina detaljer, och subtila texturer och färgnyanser.
 • Se bruksanvisningen till kompatibla TV-apparater för närmare detaljer.

OBS!

 • Koppla inte ihop den här produkten med en annan apparat via utgångarna samtidigt. Det kan leda till fel på dem.
 • Det kan hända att somliga apparater inte fungerar ordentligt när de ansluts till den här produkten. Det kan till exempel hända att det inte syns någon bild eller inte hörs något ljud.
 • Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon eller en äkta Sony-kabel.
 • Använd en HDMI-kabel som passar i HDMI-mikrouttaget på den här produkten och i HDMI-uttaget på TV:n.
 • Om bilderna inte visas på TV-skärmen på rätt sätt, så ställ in punkten [HDMI-upplösning][1080i] eller [1080p] med hjälp av (Installation) → [HDMI-inställningar][HDMI-upplösning] i förhållande till den TV som ska anslutas.