Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Rörelsevideo

Används för att se spåret efter ett rörligt motiv på hög hastighet, som stroboskopbilder.

  1. Tryck på nedtill på styrratten under filmuppspelning, och välj sedan .
    • För att avsluta [Rörelsevideo]-uppspelningen, välj .
    • Om det inte går att skapa något spår går det att justera intervallet för bildspårningen med hjälp av .

OBS!

  • Det går inte att spara bilder som skapas med hjälp av [Rörelsevideo]-funktionen som en filmfil.
  • Om motivet rör sig för långsamt eller inte rör sig tillräckligt, kan det hända att produkten inte kan skapa någon bild.

Tips

  • Det går även att ändra intervallet för bildspårningen med hjälp av MENU → (Uppspelning) → [Injus av rörelsevideo].