Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Installation av PlayMemories Home

  1. Gå till nedanstående webbadress i datorns webbläsare och ladda ner PlayMemories Home enligt anvisningarna på skärmen.
  2. Anslut produkten till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln, och slå sedan på produkten.
    • Det kan hända att nya funktioner läggs till i PlayMemories Home. Även om PlayMemories Home redan är installerat på datorn, bör du ansluta den här produkten till datorn igen.
    • Koppla inte loss mikro-USB-kabeln från kameran medan kameran används eller medan åtkomstskärmen visas. Det kan leda till att data blir förstörda.

A: Till multi/mikro-USB-terminalen

B: Till ett USB-uttag på datorn

OBS!

  • Logga in som Administratör.
  • Det kan hända att man behöver starta om datorn. När ett meddelande om omstart tänds, så starta om datorn enligt anvisningarna på skärmen.
  • Det kan hända att DirectX också installeras beroende på datorns systemmiljö.

Tips

  • För närmare detaljer om PlayMemories Home, se hjälpfilerna i PlayMemories Home eller supportsidan för PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (endast på engelska).