Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

För att importera bilder till datorn

Med hjälp av PlayMemories Home går det lätt att importera bilder. Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer om de olika funktionerna i PlayMemories Home.

För att importera bilder till datorn utan att använda PlayMemories Home (för Windows)

Om AutoPlay-guiden tänds när den här produkten ansluts till en dator via USB, så klicka på [Öppna mappen för att visa filerna][OK][DCIM] eller [MP_ROOT]. Kopiera sedan önskade bilder till datorn.

  • Om Device Stage tänds på en dator med Windows 7 eller Windows 8, så dubbelklicka på [Bläddra i filer] → medieikonen → den mapp där bilderna som du vill importera finns lagrade.

För att importera bilder till datorn utan att använda PlayMemories Home (för Mac)

Anslut produkten till din Mac-dator. Dubbelklicka på ikonen för den nyupptäckta enheten på skrivbordet → den mapp där bilden som du vill importera finns lagrad. Dra sedan bildfilen till hårddiskikonen.

OBS!

  • Använd PlayMemories Home för manövrer som att importera XAVC S-filmer eller AVCHD-filmer till datorn.
  • Undvik att redigera eller på annat sätt bearbeta AVCHD-filmer /mappar från den anslutna datorn. Då kan filmfilerna bli skadade eller ospelbara. Undvik att radera eller kopiera AVCHD-filmer på minneskortet från datorn. Sony kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana manövrer som utförs via datorn.